Filament Cleaner NOCTUO 1.75mm 15G

Cleaner to specjalnie przygotowany filament, służący do czyszczenia głowicy drukarki 3D

FDM. Podczas procesu druku z różnych materiałów, w głowicy mogą odkładać się cząsteczki,

wpływające na drożność i kulturę pracy głowicy. Materiał Cleaner jest idealnym narzędziem

czyszczącym, ma właściwości wiążące i odrywające zalegające w głowicy pozostałości innych

filamentów. Zaleca się stosowanie Cleanera przy każdej zmianie materiału drukującego.

Cleaner nadaje się do czyszczenia w trakcie ekstruzji na gorąco lub też metodą “cold-plug”. 

GŁÓWNE CECHY FILAMENTU CLEANER:
uniwersalność i łatwość zastosowania,
szeroki zakres temperatury pracy filamentu - od 180°C do 300°C,
występuje w średnicach 1,75 i 2,85,
idealny do “cold-plug”.
Temperatura głowicy : 180 - 300 °C 
ZALECENIA PRZY DRUKU:
Filament Cleaner nie wymaga przygotowania przed użyciem.
W celu poprawnego wyczyszczenia głowicy zaleca się:
rozgrzanie głowicy do temperatury usuwanego filamentu,
usunięcie starego filamentu,
rozgrzanie głowicy do maksymalnej temperatury bezpiecznej dla naszej drukarki, nie więcej niż 300°C,
podanie do głowicy filamentu Cleaner i ekstrudowanie go do momentu uzyskania równej, jednolitej
barwy oraz prostej strugi (filament nie skręca, nie podwija się, nie widać w nim resztek),
usunięcie materiału Cleaner,
wychłodzenie głowicy, w przypadku chęci drukowania z kolejnego materiału – dostosowanie
temperatury prawidłowej dla danego filamentu. 
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Zaleca się stosowanie wyciągu.
Zaleca się stosowanie filtrów powietrza w drukarkach.
Należy używać w warunkach dobrej wentylacji.
Należy unikać wdychania generowanych podczas użytkowania oparów.
W warunkach poprawnego użytkowania produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Nie należy podpalać lub przekraczać temperatury dekompozycji - 320°C!
Szczegółowe informacje dot. bezpieczeństwa w dokumencie SDS.
NO-CLEANER-15G
1 Przedmiot

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Recently added our store