Filament Nylon PA6 Noctuo 1.75mm 0.25kg Natural

Nylon PA6 (Poliamid) jest wysokiej jakości termoplastycznym tworzywem konstrukcyjnym
ogólnego zastosowania. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi
i chemicznymi. Jest bardzo odporny na rozciąganie, zginanie i ścieranie. Nylon cechuje się
również wysoką higroskopijnością, co wymusza staranne przechowywanie i możliwą
konieczność suszenia materiału przed drukiem. Cecha ta po wykonaniu wydruku umożliwia
łatwe barwienie. 

 

GŁÓWNE CECHY FILAMENTU NYLON PA6:
bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna,
wysoka odporność na uderzenia,
wysoka zdolność tłumienia drgań mechanicznych,
dobra wytrzymałość zmęczeniowa,
bardzo dobre własności ślizgowe, odporność na ścieranie i zarysowania oraz niski współczynnik tarcia,
wysoka odporność cieplna, dopuszczalna temperatura pracy ciągłej od -60°C do +150°C,
wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na działanie rozpuszczalników organicznych, w tym olejów, smarów, paliw,
dobre własności elektroizolacyjne. 

ZALECENIA PRZY DRUKU:

Należy zwrócić szczególną uwagę na higroskopijność Nylonu. Większość problemów z drukiem

powoduje zawilgocenie filamentu. Pewne problemy może również sprawić uzyskanie odpowiedniej

przyczepności stołu. Zastosowanie perforowanego stołu, kleju PVA lub preparatów czy powierzchni

specjalistycznych jest wskazane.

Nylon cechuje się relatywnie wysokim skurczem przetwórczym, któremu zapobiegać można, w zależności

od możliwości drukarki, parametrów drukowanego modelu lub oczekiwań względem drukowanego

elementu, poprzez manipulację temperaturą stołu i komory oraz zwiększenie ilości podawanego materiału. 

Suszenie:
Jeżeli to możliwe, suszenie z wykorzystaniem podciśnienia lub wymrażania. W domowych warunkach
wygrzewanie w temperaturze ok 80 - 90 °C z termoobiegiem przez 4-6 godzin. Największą
efektywność suszenia uzyskuje się poprzez odwinięcie ze szpuli potrzebnej ilości filamentu i suszenie
luźnych zwojów. 
ZALECANE PARAMETRY DRUKU:
Temperatura głowicy : 265 - 290 °C
Temperatura stołu : > 100 °C
Prędkość druku : < 100 mm/s
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Zaleca się stosowanie wyciągu.
Zaleca się stosowanie filtrów powietrza w drukarkach.
Należy używać wyłącznie w warunkach dobrej wentylacji.
Należy unikać wdychania generowanych podczas druku oparów.
Wydzielanie się oparów podczas druku silnie zależy od temperatury druku. W przypadku
zaobserwowania widocznie podwyższonego poziomu emisji, należy przerwać drukowanie i sprawdzić
poziom temperatury głowicy oraz sprawność układu regulacji przed dalszym korzystaniem z produktu.
W warunkach poprawnego użytkowania produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Nie należy podpalać lub przekraczać temperatury dekompozycji!
Dekompozycja Nylonu ma miejsce typowo przy temperaturach od około 350 °C.
Głównym składnikiem rozkładu jest ε-kaprolaktam.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępne w dokumencie SDS.
NO-NYLON-PA6-NATURAL-0.25KG

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Recently added our store