Filament HIPS V0 Noctuo 1.75mm 0.25kg Natural

HIPS V0 to specialistyczna odmiana wysokoudaroweg o polistyrenu, charakteryzująca się

wysokim stopniem uniepalnienia, pozwalającym sprostać wymogom dla klasy V0

wg. normy UL94, zachowując przy tym dobrą drukowalność i dobre parametry mechaniczne. 

GŁÓWNE CECHY FILAMENTU HIPS V0:

spełnia kryteria palności V0 wg normy UL-94,
dobra wytrzymałość mechaniczna,
wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia,
dobra stabilność cieplna. 

ZALECENIA PRZY DRUKU:
Pewne problemy może sprawić uzyskanie odpowiedniej przyczepności stołu na szklanym stole.
Zastosowanie perforowanego stołu, preparatów specjalistycznych (przystosowanych do pracy z ABSem
i pochodnymi), kaptonowej powłoki lub innych środków zapewnienia adhezji (np. “sok z ABSu”
lub Hegron) jest wskazane. Podobnie do innych filamentów styrenowych, dobrą praktyką jest wolne odbieranie temperatury
ze świezo nałożonych warstw – zalecana zamknięta komora oraz minimalne lub wyłączone chłodzenie.
Koniecznie używać wyłącznie z odciągiem oparów lub w warunkach bardzo dobrej wentylacji.
W przypadków dłuższego narażenia filamentu na wysoką wilgotność, może zaistnieć potrzeba suszenia
(zalecana temperatura suszenia 70 °C). 
ZALECANE PARAMETRY DRUKU:
Temperatura głowicy : 230 - 260 °C
Temperatura stołu : > 80 °C
Prędkość druku : < 100 mm/s
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Zaleca się stosowanie wyciągu.
Zaleca się stosowanie filtrów powietrza w drukarkach.
Należy używać wyłącznie w warunkach dobrej wentylacji.
Należy bezwzględnie unikać wdychania generowanych podczas druku oparów.
Wydzielanie się oparów podczas druku silnie zależy od temperatury druku. W przypadku zaobserwowania
widocznie podwyższonego poziomu emisji, należy przerwać drukowanie i sprawdzić poziom temperatury
głowicy oraz sprawność układu regulacji przed dalszym korzystaniem z produktu.
Nie należy podpalać lub przekraczać zalecanej temperatury druku!
Dekompozycja HIPS V0 ma miejsce typowo przy temperaturach powyżej 300 °C.
Głównym składnikiem rozkładu jest styren. Druk w zbyt wysokiej temperaturze może powodować
nadmierne wydzielanie oparów uniepalniacza. Pomimo, że produkt nie zawiera uniepalniaczy PBBE, należy
zachować należną ostrożność I środki ochrony osobistej podczas użytkowania.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępne w dokumencie SDS.
NO-HIPSV0-NATURAL-0.25KG
1 Przedmiot

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Recently added our store