Filament ABS Mat Noctuo 1.75mm 0.75kg Black Czarny

ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno- styrenowy) to drugi po PLA najpopularniejszy

materiał wykorzystywany tam, gdzie potrzebna jest większa udarność, twardość i odporność

na zarysowania od Polilaktydu. Posiada dobre właściwości izolacyjne i dużo wyższą

odporność temperaturową niż PLA. Drukowanie nim jest nieco trudniejsze, ze względu na

większy skurcz i mniejszą uniwersalność podłoża, niż ma to miejsce przy PLA.

Filament ABS Mat Noctuo cechuje się wyższą odpornością temperaturową od
podstawowego ABS Noctuo, jest od niego nieco twardszy i ma znacznie mniejszy połysk.
GŁÓWNE CECHY FILAMENTU ABS MAT:
• dobra wytrzymałość mechaniczna, sztywność i twardość,
• wysoka odporność na uderzenia,
• dobra stabilność cieplna,
• dopuszczalna temperatura pracy ciągłej – ponad 80°C,
• średnia odporność chemiczna, w szczególności zadowalająca odporność na działanie ługów,
rozcieńczonych kwasów, węglowodorów alifatycznych, olejów i tłuszczów,
• dobre własności elektroizolacyjne,
• niewielki połysk. 

ZALECENIA PRZY DRUKU:
Pewne problemy może sprawić uzyskanie odpowiedniej przyczepności stołu na szklanym stole.
Zastosowanie perforowanego stołu, kleju PVA, preparatów specjalistycznych (i.e. Dimafix), kaptonowej
powłoki lub innych środków zapewnienia adhezji jest wskazane.
ZALECANE PARAMETRY DRUKU:
Temperatura głowicy : 240 - 265 °C
Temperatura stołu : 90 - 105 °C
Prędkość druku : < 200 mm/s
 
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Zaleca się stosowanie wyciągu.
Zaleca się stosowanie filtrów powietrza w drukarkach.
Należy używać wyłącznie w warunkach dobrej wentylacji.
Należy unikać wdychania generowanych podczas druku oparów.
Wydzielanie się oparów podczas druku silnie zależy od temperatury druku. W przypadku zaobserwowania
widocznie podwyższonego poziomu emisji, należy przerwać drukowanie i sprawdzić poziom temperatury
głowicy oraz sprawność układu regulacji przed dalszym korzystaniem z produktu.
W warunkach poprawnego użytkowania produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Nie należy podpalać lub przekraczać temperatury dekompozycji!
Dekompozycja ABSu ma miejsce typowo przy temperaturach od około 300 °C.
Głównym składnikiem rozkładu jest styren.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępne w dokumencie SDS.
NO-ABS-MAT-BLACK-0.75KG

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Recently added our store