Filament PA12CF15 Noctuo 1.75mm 0.5kg Black Czarny

PA12CF15 to filament wykonany z wytrzymałego poliamidu 12, wzmocniony mikrowłóknami węglowymi. Otrzymany w ten sposób kompozyt zyskuje większą sztywność i twardość zachowując wysoką udarność, spajalność warstw i bardzo wysoką stabilność temperaturową poliamidu. Doskonały materiał do zastosowań technicznych wydruków części funkcjonalnych czy narzędzi. Posiada bardzo niską jak na poliamidy chłonność wilgoci i relatywnie niewielki skurcz.

 

CECHY GŁÓWNE FILAMENTU PA12CF15:
bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna, sztywność i twardość,
wysoka odporność na uderzenia,
dobra wytrzymałość zmęczeniowa,
wysoka odporność cieplna,
wysoka odporność chemiczna, zwłaszcza na działanie rozpuszczalników organicznych, w tym
olejów, smarów, paliw. 

ZALECENIA PRZY DRUKU:
Należy zwrócić szczególną uwagę na higroskopijność.
Większość problemów z drukiem powoduje wysokie zawilgocenie filamentu. Pewne problemy może również sprawić
uzyskanie odpowiedniej przyczepności stołu. Zastosowanie preparatów adhezyjnych czy powierzchni
specjalistycznych jest wskazane.
Należy używać utwardzanych dysz, ze względu na zawartość włókien węglowych, szybko
ścierających dyszez miękkich materiałów.

Suszenie:
Jeżeli to możliwe, suszenie z wykorzystaniem podciśnienia lub wymrażania. W warunkach suszenia
przepływem ciepłego powietrza, wygrzewanie w temperaturze ok 80 °C z termoobiegiem. Największą
efektywność suszenia uzyskuje się poprzez odwinięcie ze szpuli potrzebnej ilości filamentu i suszenie
luźnych zwojów.
ZALECANE PARAMETRY DRUKU:
Temperatura głowicy : 265 - 290 °C
Temperatura stołu : > 100 °C
Prędkość druku : < 200 mm/s 
PARAMETRY TECHNICZNE:
• Ze względu na wysoką wrażliwość na parametry i orientację modelu w druku, przedstawiono
wyniki dla samego kompozytu (uzyskane na próbkach wtryskiwanych), które można traktować jako
potencjalny cel optymalizacyjny. Możliwe jest uzyskanie modeli o wytrzymałości bardzo zbliżonej
do parametrów wtryskowych.
szczególności poprzez manipulację modelem i parametrami, można kształtować właściwości mechaniczne wydruku, operując wypełnieniem czy
orientacją włókien w modelu.
• Parametry podane w tabelach, uzyskane zostały po kondycjonowaniu przez 40h w warunkach 23°C i względnej wilgotności 50% 

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Zaleca się stosowanie wyciągu.
Zaleca się stosowanie filtrów powietrza w drukarkach. Należy używać wyłącznie w warunkach
dobrej wentylacji.
Należy unikać wdychania generowanych podczas druku oparów.
Wydzielanie się oparów podczas druku silnie zależy od temperatury druku. W przypadku
zaobserwowania widocznie podwyższonego poziomu emisji, należy przerwać drukowanie i sprawdzić
poziom temperatury głowicy orazsprawność układu regulacji przed dalszym korzystaniem z produktu.
W warunkach poprawnego użytkowania produkt nie stanowizagrożenia dla zdrowia.
Nie należy podpalać lub przekraczać temperatury dekompozycji!
Dekompozycja ma miejsce typowo przy temperaturach od około 350 °C.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępne w dokumencie SDS.
NO-PA12CF15-BLACK-0.5KG
2 Przedmioty

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Recently added our store